SNUFFELSOFT: 
   Uitbreiden naar andere doelgroepen

licht brengen

snuffelsoft

                                      

 

Hoe reageren kinderen uit asielcentra op de software?
Kunnen ze er mee werken ondanks hun taalachterstand?
Kan de software niet bijgestuurd worden aan de hand van hun ervaringen? 
Dat wordt nu uitgetest. 
Het aanbod aan de asielcentra is gedaan.

 

reageer en mail naar mecenas@snuffelsoft.be